Windpark Noordpolder

Een thools windpark in ontwikkeling

Een van mijn specialismes is het fotograferen en beschrijven van windparken in wording. In Zeeland worden op de overgang van zee naar land windrijke locaties gebruikt om er uit wind duurzame energie op te wekken. Zo is in 2011 en 2013 in opdracht van de eigenaren de ontwikkeling van twee hypermoderne Zeeuwse windparken gevolgd en in beeld gebracht. 

Op het eiland Tholen is in 2011 Windpark Noordpolder  (4 windturbines, totaal vermogen: 9,2 MW) gerealiseerd. Naast de kerncentrale (Sloegebied bij Vlissingen) zijn in 2013 oude turbines vervangen door 4 moderne machines (totaal vermogen: 12 MW). Daarmee  staat de teller van in Zeeland gerealiseerde windprojecten op bijna 250 MW. Volgens landelijk beleid moet in 2020 in Zeeland 500 MW (van de landelijke 6.000 MW) geplaatst zijn. Twee grote projecten (100 MW) zijn in voorbereiding.

In het fotoboek “Windpark Noordpolder” is de ontwikkeling van het Thoolse windproject (samenwerkingsverband tussen landbouwers en Zeeuwind) in beeld gebracht.

In opdracht van Stichting Bevordering Windenergie is het recent gerealiseerde windpark Vlissingen-Oost met 4 hightech machines fotografisch vastgelegd. Hier zijn de nieuwste technieken op gebied van dieptefundatie (uniek in Nederland) en torenbouw toegepast. Een publicatie over dit windproject zit in de pijplijn.

Voor opvragen boek Windpark Noordpolder ga naar:

www.zeeuwind.nl

Voor informatie over Windpark Vlissingen-Oost:

Stichting Bevordering Windenergie

Adres: Sperwer 5, 1722 DK Zuid-Scharwoude, Noord-Holland