Wie

Na afronding van de lerarenopleiding in Amsterdam lagen de banen in het onderwijs niet voor het opscheppen. Een loopbaan in de journalistiek was het gevolg. Intussen verdien ik als freelance-schrijfster ruim 30 jaar de kost en heb ik 12 jaar in de onderbouw van de middelbare school voor de klas gestaan. 

De liefde bracht me naar Zeeland. Hoog over de Zeelandbrug rijdend (je moest bij de brug nog tol betalen) herinner ik me het eerste, weidse uitzicht over de Oosterschelde. Ik leerde mosselen en oesters eten. In Zeeland ben ik gaan schrijven over de zilte producten uit zee, zoals schaal- en schelpdieren, en over vissers en kwekers die op zee hun brood verdienen.

Toen de mogelijkheid zich aandiende om op Het Goese Lyceum huiswerkbegeleiding te geven, was dat een schot in de roos. Na de huiswerkbegeleiding kwam op school een nieuwe uitdaging: lesgeven. In het onderwijs was er juist een tekort aan leerkrachten ontstaan. Voor de klas is mijn leservaring opgedaan in de vakken geschiedenis en Nederlands. Uit die ervaring bleek dat er nogal wat leerlingen moeite hebben met tekstbegrip. Wat is de structuur van een informatieve tekst? Wat zijn de hoofd- en wat de bijzaken? Hoe maak je een samenvatting van een leertekst?

De ervaringen op school hebben geleerd dat er behoefte bestaat aan huiswerkbegeleiding van leerlingen in kleine groepjes. Ze helpen hun achterstand weg te werken of een steuntje in de rug te bieden. Leerlingen leren huiswerk te plannen en hoe je moet leren/ studeren om betere resultaten te krijgen. Ook begrijpend lezen kan je leren. Dat gebeurt natuurlijk al op school tijdens de gewone lessen, maar in een klein groepje of individueel valt het kwartje beter. De ervaring leert dat extra les in begrijpend lezen leidt tot betere resultaten.

Sinds 2021 ben ik begonnen met mijn eigen instituut voor huiswerkbegeleiding onder de naam: “Goeshuiswerkbegeleiding”.

Zie menu-item “huiswerkbegeleiding”.